´De positie van de leraar verandert op het zelfde moment als die van de school organisatie.´

Coaching en Training

Train jezelf door te doen, dat is het uitgangspunt bij de trajecten die #route2032 aanbiedt. Wanneer je individueel of als team wilt groeien, werkt dit het beste vanuit de dagelijkse praktijk. Trajecten kunnen individueel en teambreed ingezet worden binnen de school.

Individueel

Ieder traject is een maattraject, omdat iedere vraag uniek is. Het schakelen tussen de praktijk en daarop reflecteren maakt coaching waardevol. Als coach schrijf je een persoonlijk ondernemingsplan gekoppeld aan de doelen van de organisatie waarvoor je werkt. Vandaar uit wordt gewerkt aan een traject dat meestal drie maanden tot een half jaar duurt. Met de nieuwe kennis en vaardigheden, opgedaan binnen het traject kun je sterker dan daarvoor aan de slag. Het doel is dat je leiding neemt over jouw onderwijsontwikkeling en andere collega’s daar eventueel in mee kunt nemen.

Teambreed

Zoals het hierboven beschreven traject, kunnen ook meerdere teamleden een traject volgen. Meerdere teamleden versterken zichzelf om samen onderwijsontwikkeling binnen de school vorm te geven. De beweging binnen de school wordt versterkt als van meerdere kanten toegewerkt wordt naar de onderwijsdoelen van de school.